Helikõrgus. Harjutus. Helikõrgus noodijoonestikul. Bassivõti