Akord. Väike projektülesanne. Akordi transponeerimine