Akord. Väike projektülesanne. Akordi transponeerimine

Kaasautorid: 
Gerhard Lock
olga.getman
Indrek