Meloodia. Suur projektülesanne. Meloodia transkriptsioon +