Kliima mõju teistele looduskomponentidele ja inimtegevusele