Harmoonia. Suur projektülesanne. Harmoonia transkriptsioon +