Kontrapunkt. Suur projektülesanne. Kaanon või fuuga +