Variatsioon. Väike projektülesanne. Meloodia variatsioon