Tämber. Väike projektülesanne. Tämbri elektrooniline muutmine +