Muusikamatemaatika. Suur projektülesanne. Heliteose loomine +