Muusikamatemaatika. Väike projektülesanne. Muusikamatemaatika +