MUUSIKAMATEMAATIKA. VIDEO 002. Puhta ja võrdtempereeritud häälestuse võrdlus

Kaasautorid: 
Gerhard Lock
olga.getman
Indrek