Orkestratsioon. Väike projektülesanne. Pilli võimaluste kaardistamine