Muusikažanr. Suur projektülesanne. Lugu teatud muusikažanris +