Muusikažanr. Suur projektülesanne. Lugu teatud muusikažanris +

Kaasautorid: 
Gerhard Lock
olga.getman
Indrek