Klassitsism. Sissejuhatus (kultuurilooline taust) (ask1)*