Klassitsism. Sissejuhatus (kultuurilooline taust) (ask2)*