Helikõrgus. Harjutus. Mis oktavis see noot on? Bassivõti +

Kaasautorid: 
Gerhard Lock
olga.getman
Indrek