Helikõrgus. Harjutus. Mis oktavis see noot on? Bassivõti +