Ühiskonnaõpetus kui ühiskonna sidususe toetaja (näidisprojektid)