Keskaeg. Sissejuhatus (kultuurilooline taust) (ask 1)*