RATSIONAALNE OTSUSTAMINE. VALIME MOBIILSIDE OPERAATORI. PROJEKT