Majanduslikud ja poliitilised reformid NSV Liidus. Töö videoga