Esimese maailmasõja eel- ja järellugu diplomaatilisest vaatenurgast. Seminar