Ideaalse gaasi olekuvõrrandid

Teema: 
Kaasautorid: 
SanderPaekivi