HARJUTUSED. TRIGONOMEETRILISTE VÕRRANDITE LAHENDAMISE ERINEVAID VÕTTEID