Geneetiliselt muundatud bakterite kasutusvaldkonnad