Lihtsamad absoluutväärtust sisaldavad võrrandid/TEOORIA, NÄITED