Lihtsamad absoluutväärtust sisaldavad võrrandid/ÜLESANDED