Akord. Väike projektülesanne. Akordi tuvastamine +