Akord. Suur projektülesanne. Akordide põhjal muusikalõigu loomine +