Liitprotsendid. Kasvamise ja kahanemise protsendimäära ja perioodi pikkuse kooskõlastus