Ülesanne 7 (ratsionaalarvu esitus taandumatu murruna)