Ülesanne 8 (ratsionaalarvu esitus taandumatu murruna)