SIMULATSIOON. AIRBUS LENNUKI LENNUKÕRGUSE SÕLTUVUS LENNUKI KIIRUSEST JA MASSIST