Funktsiooni suurim ja vähim väärtus lõigul - lai kursus