Rakendusbioloogia eesmärk, seos bioloogia ja teiste loodusteadustega