Loomade, taimede ja seente rakendusbioloogilised võimalused