Raku- ja embrüotehnoloogia: embrüosiirdamine, kloonimine