Keskaeg. Sissejuhatus (kultuurilooline taust) (ask3)**