Täisarvulise astendajaga aste/NÄITED. ÜLESANDED (3)