Täisarvulise astendajaga aste/NÄITED. ÜLESANDED (5)