Teguri viimine juuremärgi alla ning toomine juuremärgi alt/TEOORIA. NÄITED