Optilised süsteemid, teleskoop, mikroskoop ja nende lahutusvõime