Ratsionaalarvulise astendajaga aste/TEORIA. NÄITED