Ratsionaalvaldiste tegurdaimne korrutamise abivalemite abil/ÕPPEVIDEO