Ratsionaalavaldis. Algebraline murd/TEOORIA NÄITED