Irratsionaalavaldiste lihtsustamine/TEOORIA.NÄITED