Korrutamise abivalemid juuravaldistes/TEOORIA. NÄITED