Irratsionaalse algebralise murru taandamine/TEOORIA. NÄITED