Irratsionaalse algebralise murru taandamine/ÜLESANDED (1)