Irratsionaalse algebralise murru taandamine/ÜLESANDED (2)