Harjutus 1: Irratsionaalavaldised. Irratsionaalavaldiste lihtsustamine. (koondamine)